CAPjobsLOGO

Powered by

CAP100%, onderdeel van LWF Work, wordt door diverse sponsoren ondersteund. De activiteiten van de Lucille Werner Foundation worden mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit fondsen en overheid.  

Instituut GAK
Instituut Gak steunt uiteenlopende projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland.
www.instituutgak.nl

Revalidatiefonds
Het revalidatiefonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren en stimuleert de deelname aan het alledaagse leven! Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer; het Revalidatiefonds wil een samenleving zonder drempels creëren waar iedereen kan meedoen.   
www.revalidatiefonds.nl

Start Foundation
Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk wil creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ook willen we drempels wegnemen die daar voor hen liggen. We investeren in projecten en bedrijven die dat mede mogelijk maken. Zodat banen ook voor onze doelgroepen onder handbereik komen. 
www.startfoundation.nl

 

Share

GAK          revalidatiefonds           JPGlogoStartFoundation