CAPjobsLOGO

CAPjobs

Welkom op CAPjobs, het platform van de Lucille Werner Foundation, waar talenten met een handicap en bedrijven met vacatures elkaar kunnen vinden.

Op deze site kunnen CAP100% kandidaten die de MOOC succesvol hebben afgesloten een profiel uploaden, om de vindbaarheid voor het bedrijfsleven te vergroten. Daarnaast kan het bedrijfsleven vacatures plaatsen, die onder de aandacht gebracht worden van CAP100% gekeurd talent!

De Lucille Werner Foundation wil een sterke positie voor mensen met een handicap in Nederland. Dit doet zij door het bereiken, mobiliseren en empoweren van talent met een handicap om hen zo een grotere kans te bieden een plek te veroveren op de arbeidsmarkt. 

Ben jij talent met een handicap en nog op zoek naar werk? We Empower People!

De Lucille Werner Foundation zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit wil ze bereiken door het empoweren van zowel de werkgever als de potentiele werknemer. Voor deze empowerment is een speciale e-learing portal: CAP100% ontwikkeld, waarbij zowel werkgevers als mensen met een lichamelijke handicap geïnspireerd, gemotiveerd en opgeleid, met als doel om krachtiger in het werkveld en in het leven te staan.

Als werkzoekend talent met een lichamelijke handicap word je via dit pad getraind en gecertificeerd voor de veeleisende arbeidsmarkt. Door trainingsmodules succesvol af te sluiten, krijg je zelfinzicht en weet je wat je te wachten staat als je aan de slag gaat. Ook is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. De interactieve manier van empoweren, zorgt voor een hogere motivatie en je weet uiteindelijk ook over welke competenties je beschikt.Als werkgever sta je open voor mensen met een lichamelijke handicap. Daarbij hoort een toegankelijke werkplek. Dit vereist ook een sociale toegankelijkheid. Het succes wordt vaker bepaald door de sociale toegankelijkheid dan de fysieke toegankelijkheid. Voorbeelden van sociale toegankelijkheid is je welkom voelen en het opnemen van een cao-bepaling.Via CAP100% heb je toegang tot leerstof en leesstof om een toegankelijkere werkgever te worden.

Dus; gebruik CAP100% en laat je informeren, plaats informatie of kies een training. Via deze link vind je meer informatie en kun je je inschrijven:

http://www.lwfoundation.nl/index.php/nl/lwf-work/cap100

 

Share