CAPjobsLOGO

Video transcripts

Transcript PwC Film

De video start met het logo van PwC in een wit vlak. Op de achtergrond klinkt een up tempo muziek. De film begint. We starten een versnelde wandeling door het hoofdkantoor van PwC.  We beginnen buiten bij de hoofdingang, lopen via de lobby en komen uit in de kamer van de heer Peter van Mierlo.

De video wordt stil gezet en er verschijnt, door middel van computergeluidjes, een paspoort op het beeldscherm. Rechts op het paspoort staat een foto van Peter van Mierlo en aan de linkerkant de volgende informatie:

Peter van Mierlo

Voorzitter Raad van Bestuur PwC

Logo PwC

Er volgt een CAP100 bumper met een swoof geluid en dan verschijnt Peter van Mierlo rechts in beeld, links van hem staat het CAP100 logo in een paarse achtergrond. Hij zit in zijn kantoor, met uitzicht op het bos. De camera maakt een mediumportret van hem. Hij vertelt, het uptempo muziekje blijft zacht doordraaien onder zijn verhaal:

Diversiteit is voor PwC zo belangrijk, omdat wij mensen nodig hebben die andere ideeën hebben,  andere meningen, en met diverse invalshoeken bekijken, vanuit diverse invalshoeken. En juist door die andere achtergronden die ze meenemen kunnen we kwalitatief betere dienstverlening naar onze cliënten realiseren.

Er volgt weer een bumper met swoof geluid, het CAP100 logo zweeft door het beeld. We komen weer terug bij Peter. Het CAP100 logo staat nu links in beeld. Peter vervolgt:

CAP100 doet hele belangrijke dingen, die brengt juist onder de aandacht dat mensen met een lichamelijke beperking ook heel goed talent kunnen hebben, zeker voor de zaken die wij doen voor onze cliënten. En juist daar aandacht voor vragen, het normaal gaan vinden, dat is een belangrijke bijdrage die CAP100 doet.

Na nog een laatste bumper met swoof geluid verschijnt Peter rechts in beeld en het CAP100 logo links. Als slotakkoord geeft Peter een boodschap mee: Kom bij ons praten, kijk wat de mogelijkheden zijn, kijk naar de dingen die we met elkaar kunnen realiseren. Voor ons is het belangrijk dat wij ook deze talenten aan de organisatie weten te binden.

Het CAP100 logo verschijnt groot in beeld, op een paarse achtergrond en houdt 5 seconden aan met de slotakkoorden van de up tempo muziek. Einde 

Share