CAPjobsLOGO

Video transcripts

Transcript Schiphol Film

De video start met het logo van Schiphol Group een wit vlak. Op de achtergrond klinkt een up tempo muziek. De film begint. We starten buiten bij het hoofdkantoor van Schiphol Group.  We lopen via de boulevard naar de hoofdingang en lopen versneld naar de draaideur. We komen uit in de kamer van de heer Jos Nijhuis.

De video wordt stil gezet en er verschijnt, door middel van computergeluidjes, een paspoort op het beeldscherm. Rechts op het paspoort staat een foto van Jos Nijhuis en aan de linkerkant de volgende informatie:

Jos Nijhuis

CEO en President Directeur Schiphol Group

Logo Schiphol Group

Er volgt een CAP100 bumper met een swoof geluid en dan verschijnt Jos Nijhuis links in beeld, rechts van hem staat het CAP100 logo in een paarse achtergrond. Hij zit zijn kantoor. De camera maakt een mediumportret van hem. Hij vertelt, het uptempo muziekje blijft zacht doordraaien onder zijn verhaal:

Beweegredenen voor Schiphol om mee te doen aan het CAP100 project is de “War For Talent”. The “War For Talent” is al jaren gaande en in die ‘war for talent” gaat het erom dat ondernemingen, overheid, instellingen hun uiterste best doen om die getalenteerde werknemers en werkneemsters aan zich te binden en om hun succesvol te maken. Daarbij is diversiteit cruciaal.

Er volgt weer een bumper met swoof geluid, het CAP100 logo zweeft door het beeld. We komen weer terug bij Jos. Het CAP100 logo staat nu links in beeld. Jos vervolgt:

Dat betekent met de gedachte dat talent schaars is, dat je goed moet nadenken waar zit dat talent, hoe groot is die vijver. En je kunt je als onderneming niet veroorloven om die vijver te beperken en mensen niet op te merken die in die vijver zwemmen.

Wederom een bumper met geluid, de lay out wordt weer omgedraaid. Jos vertelt: Mensen met een beperking zijn vaak zeer getalenteerd maar niet alleen zeer getalenteerd ook zeer gecommitteerd als ze de kans krijgen. Als je als onderneming die mensen niet ziet, niet ziet rondzwemmen in die vijver en dus ook niet de mogelijkheden benut om die mensen uit die vijver te vissen dan doe je je als onderneming ongelooflijk te kort..

Na nog een laatste bumper met swoof geluid verschijnt Jos rechts in beeld en het CAP100 logo links. Als slotakkoord geeft Jos een boodschap mee: Ik twijfel er niet aan dat ook wij, en ik zeg het natuurlijk als CEO wel heel stoer dat we het allemaal moeten doen, maar ook in ons bedrijf zien we mensen met een beperking niet voldoende omdat ze niet voldoende opvallen en dan kun je zeggen ja, mensen met een beperking: Zorg dat je opvalt maar mijn boodschap is ook aan bedrijven: Zorg ervoor dat je goed kijkt en dat je die mensen eruit selecteert en eruit pikt.

Het CAP100 logo verschijnt groot in beeld, op een paarse achtergrond en houdt 5 seconden aan met de slotakkoorden van de up tempo muziek. Einde film.

Share