CAPjobsLOGO

De partners van de Lucille Werner Foundation zijn multinationals die zich sterk wil maken voor de toegankelijkheid van het eigen bedrijf, maar ook omdat zij al die mensen – die wel wíllen en kúnnen werken, maar de kans niet krijgen – willen helpen. Werken geeft energie, vergroot de eigenwaarde en door te werken, lever je een belangrijke bijdrage aan de samenleving. De belangen van werkgevers én werknemers kunnen elkaar versterken in een succesvolle samenwerking en de LWF partners leveren daar een zeer actieve bijdrage aan. Op deze pagina vertellen onze partners zelf waarom ze de Lucille Werner Foundation ondersteunen.

C Princen

Caroline Princen 

Lid Raad van Bestuur ABN AMRO

Het is onze overtuiging dat diversiteit leidt tot meer kwaliteit en we 
ondersteunen CAP100 dan ook van harte!


Mensen met een beperking horen bij de samenleving maar ook bij het 
potentieel waar wij naar zoeken als organisatie. Mijn boodschap aan mensen 
met een beperking is: geloof in
jezelf en ga naar buiten!

Logo ABN

KLIK HIER VOOR DE TRANSCRIPT VAN DE FILM


 
A Nicolai

 

Atzo Nicolaï 

President DSM Nederland

We vinden het als bedrijf belangrijk om actief betrokken te zijn bij de samenleving.
 
 

Logo DSM


 

 
 

Harry van Dorenmalen
Algemeen Directeur IBM Nederland

Innovatie en technologie kan mensen met
een beperking helpen volop in de maatschap-
pij mee te doen.
 

 


 

 

 L Belilos

Lia Belilos  

Chief HR Officer KPN

Je hebt een talent. Net zoals ieder mens een talent heeft. Gebruik dat talent 
en vergeet
even die beperking.

We willen alle mensen in deze samenleving
met elkaar verbinden, dus inclusief 
mensen
met een beperking. Daarin kunnen wij een rol spelen en dat doen we heel graag. En ik hoop dat, door een voorbeeld te stellen, we ook anderen zover krijgen hetzelfde te gaan doen.

KPN

KLIK HIER VOOR DE TRANSCRIPT VAN DE FILM


 

 
 H de Jong

Hans de Jong
CEO Philips Electronics Benelux

Bij Philips geloven we dat iedereen talent heeft. Zelfs meerdere talenten. 

Philips ondersteunt de doelstellingen van CAP100 al jaren. De intensieve 
samenwerking werpt haar vruchten af. Wat we geleerd hebben is dat het
 zelfvertrouwen vraagt van de doelgroep dat zij over dit talent beschikken
 en er iets mee doen. Als zij de mogelijkheid zien, dan zijn er altijd kansen. 
Dat is onze ervaring.

Philips

KLIK HIER VOOR DE TRANSCRIPT VAN DE FILM


 

 PetervanMierlo

Peter van Mierlo
Voorzitter Raad van Bestuur PwC

Diversiteit is voor PwC zo belangrijk, omdat wij mensen nodig hebben die anderen ideeën en andere meningen hebben. Mensen die problemen vanuit diverse invalshoeken bekijken.

Kom bij ons praten, kijk wat de mogelijkheden zijn. Voor ons het belangrijk dat wij ook deze talenten aan de organisatie weten te binden. 

PwC

KLIK HIER VOOR DE TRANSCRIPT VAN DE FILM


 


 

ChrisHeutink

Chris Heutink
Algemeen directeur Randstad Nederland

Focus op wat je wel kunt en wat je in huis hebt.

Wij vinden het heel belangrijk dat mensen die een verdere afstand hebben tot de arbeidsmarkt om die aan het werk te brengen. Focus op wat je allemaal wel kan en allemaal in huis hebt en op je mentaliteit. Dan weet ik zeker dat dat we een buitengewoon succes gaan maken van dit project en dat iedereen daar met heel veel tevredenheid op terug gaat kijken.

Randstad
KLIK HIER VOOR DE TRANSCRIPT VAN DE FILM


 

 
Dick Benschop

Dick Benschop
President Directeur Shell Nederland

Shell moet en wil innoveren voor de toekomst van energie.

We hebben geleerd dat een divers bedrijf bestaande uit verschillende soorten mensen, waaronder mensen met een beperking, bij elkaar de beste cocktail vormt die de meeste innovatie oplevert. Mensen met handicap of een beperking hebben vaak al veel moeten
overwinnen om op dit punt aan te komen en naar dat soort doorzetters is Shell op zoek.

Shell

KLIK HIER VOOR DE TRANSCRIPT VAN DE FILM


 

 
J Nijhuis

Jos Nijhuis
CEO en president Schiphol Group

Mensen met een beperking zijn vaak zeer getalenteerd, maar ook zeer gecommiteerd. Geef als onderneming dit talent een kans.

Mensen met beperkingen zijn niet alleen zeer getalenteerd, maar ook zeer gecommitteerd als ze kansen krijgen.

Schiphol Group

KLIK HIER VOOR DE TRANSCRIPT VAN DE FILM


 

 
Share